Ad

AKP SÖZLÜ SAVUNMASINI YAPIYOR

126
Ad
Parti adına sözlü savunmayı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek ile TBMM Grup Başkanvekili Bozdağ yapacak.

AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davada, parti adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile TBMM Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi heyetine bugün sözlü savunma yapacak.

AK Parti hakkında açılan kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, Anayasa Mahkemesi heyeti, bugün saat 10.00'da AK Parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekse davalı AK Parti ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç toplantı gününü belirleyecek. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek, davayı esastan görüşmeye başlayacak.

AK Parti hakkındaki kapatma davasını 11 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması durumunda 4 yedek üyeden en kıdemlisi heyete katılacak.

Anayasa'ya göre, bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesi'nin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 69'uncu maddesine göre, "temelli kapatma" yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre "Hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma" kararı da verebilecek.

Sözlü savunma başlık başlık
Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nde sözlü savunmayı başlık başlık yapacak:

- "İddianamede tekzip edilen haberler yer aldı"
- "İddianamade yanlış bilgiler yer aldı"
- "İddianamade asılsız iddialara yer verildi"

Başsavcının hazırladığı iddianamede delil olarak sunulan gazete, televizyon haberleriyle ilgili tekziplerin dikkate alınmadığı anlatılacak ve bununla ilgili örnekler art arda sıralanacak.

Savunmada, iddianamenin asılsız iddialar ve yanlış bilgiler içerdiği de yine örnekler verilerek, açıklanacak.

Sözlü savunmada, AKP hükümetleri dönemindeki icraatlar anlatılacak, "AKP, Türkiye'nin dünyadaki itibarını yükseltti" mesajı verilecek.

Savunmada, 6 yıllık AKP iktidarları dönemindeki sağlıktan, kadın haklarına kadar icraatlar da detaylı olarak anlatılacak.

SAMANYOLUHABER
Ad
Ad
Ad

Yorum Yaz