Ad
139

. İzmir GÜNDEMİ

İzmir'de hatalı mezarlık faturası!

Ad

Gaze-temiz.com'dan Nivent Kurtuluş yazdı:

Büyükşehir Belediyesinin hesapsız işleri...

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Egeli Sabah’ta yer alan haberde;
 
"Hatalı mezarlığın faturası vatandaşa"
 
Haberin içeriğinde ise,
 
“Büyükşehir’in Kemalpaşa’da 2014 yılında inşaa ettiği mezarlık, hatalı projelendirme kurbanı oldu. 3 yıl boyunca gömüye açılamayan mezarlık tadilata giriyor” 
 
Bu haberi okur okumaz sorumluğumuz gereği 8 Aralık 2017 tarihinde, Bimer üzerinden sorularımızı sorduk.
 
Soru ve cevaplara geçmeden önce, 
 
Ortada ihale edilen bir mezarlık var!
 
2014 yılından bugüne mezarlık kullanıma açılamamış,
 
İhale bedeli 1 Milyon 500 Bin,
 
Bu para ödendi mi, ödenmedi mi?
 
Proje hatası olduğu yazılmakta,
 
Buranın projesini kim yaptı?
 
Hatasının bedelini ödedi mi?
 
Tüm bunlar cevaplanması gereken sorulardır,
 
Madem kimse üstlenmiyor sorumluluğu o halde konuyu, Sayıştay Başkanlığı’na yazalım dedik,
 
En iyi onlar  çözerler diyor ve sorularımızı cevaplarını sizlerle paylaşalım diyoruz,
 
Bize göre, yine Aziz Nesin hikayesini andırmakta,
 
Sn Yetkili 
 
Aşağıdaki sorularımın lütfen İzmir büyükşehir belediyesinden sormayın, Valilik İzleme Koordinasyon tarafından incelenmesini talep ediyorum aynı soruları ben zaten büyükşehir belediyesine sordum. 
1-İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi'nde inşa ettiği mezarlığın, projelendirilmesi hatalı yapıldı. 
2-8 Aralık Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilat ihalesi neden yapıldı? 
3-Tadilat ihalesinin bedeli nedir? 
4-2014 yılında ihale edilen Kemalpaşa Örnekköy Mahallesi'nde inşa ettiği mezarlığın ihalesi kaç paradır? 
5-Proje hatası belediyeden mi kaynaklı yoksa yükleniciden mi? 
6-Hatanın bedeli kimden tahsil edildi ya da edilecek? 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep ediyorum. 
 
15.12.2017 tarihinde İzmir Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığından yanıt geldi.
 
“1701873316 sayılı başvurunuza esas konu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluğunda olduğundan Başkanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.”
 
MADDE 5 – (1) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görevleri şunlardır:
 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
m) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,
 
Ortada 3 yıldır gömüye açılamayan bir mezarlık var ve bu bunun denetimini valilik izleme koordinasyondan istememiz kadar doğal bir şey olamaz.
 
Cevap yeterli gelmeyince bu kez sorumuzu İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne sorduk,
 
Sorumuzun cevabını yine Valilik İzleme Koordinasyon birimi verdi;  
 
“..,İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.12.2017 tarih ve 325280 sayılı yazısı ile cevap verdiği,
 
Başkanlığımızca da 15.12.2017 tarihinde BİMER üzerinden, şikayet konusu işlemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olduğu, Başkanlığımız görev alanlarında Mahalli İdarelerin iş ve işlemlerini müdahale yetkisinin olmaması nedeniyle, yapılacak bir işlem bulunmadığı şeklinde cevap verildiği,
 
Yine Nivent KURTULUŞ'un aynı konuda 18.12.2017 tarihinde Valiliğe şikayette bulunduğu, Söz konusu şikayetin ve yukarıdaki özetlenen hususlara ait bilgi ve belgelerin ilgi yazı ekinde gereği için Başkanlığımıza ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildiği anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili olarak; Başkanlığımız mevzuatında genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerini inceleme ve denetleme hususları yer almakta ise de..,”
 
Valilik İzleme Koordinasyon Başkanlığının kamu ve kurum ve kuruluşlarının işlemlerini denetleme yetkisi olmasına karşın neden denetlenmediğini inanın anlayamadık.
 
Büyükşehir belediyesinin verdiği cevaplara bir bakalım;
 
Cevap: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 25.01.2018 
 
"Kemalpaşa Örnekköy Mezarlığı tadilat projesi kapsamı, mezarlık alanı dışı çevre drenaj sistemi ve buna bağlı drenaj çalışmalarını kapsamaktadır."
 
Cevap: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 20.12.2017 
 
"İlgi Başvurunuz ile Kemalpaşa Örnekköy Mezarlığı hakkında bilgi istemektesiniz. Söz konusu alanda 2014 yılında yapılan ihale sonucu 1.500.000,00-TL bedelli ''Kemalpaşa Örnekköy Mezarlık Alanı Yapılması'' işi yapılmış olup başvurudaki diğer konularla ilgili bilgimiz bulunmamaktadır."
 
Kimin bilgisi var peki?
 
Bilgisi olan birime neden yönlendirmediniz?
 
Tadilat ihalesinin bedeli nedir?
 
Proje hatası belediyeden mi kaynaklı yoksa yükleniciden mi? 
 
Hatanın bedeli kimden tahsil edildi ya da edilecek? 

 

Bu soruları tekrar sorduk! 

 

 

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

 

Sayı   :

79195253-492-E.66112

22/12/2017

Konu :

NiventKURTULUŞ'un Dilekçesi

 

Sayın Nivent KURTULUŞ

 

İlgi :

İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 21.12.2017 tarihli ve 11609830-492/65858 sayılı Başkanlığımıza ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılan yazısı.

 

İlgi yazı ve ekleri incelendiğinde sırası ile özetle;

NiventKURTULUŞ'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan, Kemalpaşa Örnekköy Mezarlığı inşaatı ile ilgili BİMER vasıtası ile şikayetçi olduğu, bahse konu şikayetin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Başkanlığımıza havale edildiği,

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.12.2017 tarih ve 325280 sayılı yazısı ile cevap verdiği,

Başkanlığımızca da 15.12.2017 tarihinde BİMER üzerinden, şikayet konusu işlemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olduğu, Başkanlığımız görev alanlarında Mahalli İdarelerin iş ve işlemlerini müdahale yetkisinin olmaması nedeniyle, yapılacak bir işlem bulunmadığı şeklinde cevap verildiği,

Yine NiventKURTULUŞ'un aynı konuda 18.12.2017 tarihinde Valiliğe şikayette bulunduğu,

Söz konusu şikayetin ve yukarıdaki özetlenen hususlara ait bilgi ve belgelerin ilgi yazı ekinde gereği için Başkanlığımıza ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildiği anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak; Başkanlığımız mevzuatında genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerini inceleme ve denetleme hususları yer almakta ise de,

Şikayet konusu işlemin mahalli idare olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olduğu,

Mahalli İdarelere ilişkin şikayet, inceleme ve araştırma gibi işlemlerin mevcut mevzuat ve uygulamada Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce yürütülmekte ve takip edilmekte olduğu,

Başkanlığımızın mevcut faaliyetleri ve personel yapısı çerçevesinde, Mahalli İdarelerin inceleme ve denetleme gibi işlemlerinin fiiliyatta yapılmadığı göz önüne alınarak,

Şikayet konusuna ait inceleme, araştırma, denetleme gibi iş ve işlemlerin İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce yapılması ve takip edilmesi,

Başkanlığımızca yapılacak herhangi bir işlemin bulunmadığı görüşünde olduğumuz hususlarında;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Ek:İlgi Yazı ve Ekleri (Adresinize gönderilmiştir.)

Uğur KOLSUZ
Vali a.
Vali Yardımcısı

 

 

Ad

Yazarın Diğer Yazıları

 1. Akşener mi, İnce mi?
 2. CHP’ye suikast mı yapılıyor?
 3. Muharrem İnce İzmir'de neler yaptı?
 4. AK Partili de istifa eder!..
 5. ''İzmir’de ithal vekilleri seçimden seçime görüyoruz''
 6. CHP, İzmir’de 'güç kirlenmesi' yaşıyor
 7. İzmir CHP'de Yeni dönemde kimler olmalı, kimler olmamalı?
 8. Abdullah Gül'ün eniştesi neler yazdı?
 9. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’de nasıl faka bastırıldı
 10. O uyarının adresi, Aziz Kocaoğlu olmalıydı…
 11. Yazarın Tüm Yazıları

Yorum Yaz