Ad
44

İzmir Barosu Avukatı Bilal EYÜBOĞLU

Aman dikkat, adres bildirmemenin artık cezası var

Ad
Her okuru yakından ilgilendireceği düşüncesiyle, adres değişimini bildirme yükümlülüğü getiren son düzenlemeyi sizlerle özetle paylaşmak istiyorum.

Tebligat Kanunu ile ona bağlı Tebligat tüzüğü, son dönemde reformist sayılabilecek bir yaklaşımla değiştirildi ve artık adres değişikliğini bildirmemek cezayı gerektiren bir savsaklama haline getirildi.

Yürürlükte olan Adres Kayıt Sistemi (AKS) ile, toplumun yapı taşı olan her birey ile piyasanın belkemiğini oluşturan her şirketin,tebligat adresinin şeffaflaşmasını sağlayarak hızlı ve güvenli tebligat yapılması amaçlanıyor.

Borç taktığı veya suç işlediği için adresini gizlemek isteyen bir kimse ya da şirket, önceleri yenisini bildirmeden adresini değiştirebiliyordu. Bu yüzden adres kaçaklarına bir türlü ulaşılamıyor; bu da bazı mağduriyetlere yol açıyordu. Almanya’da çalışan adresi meçhul bir Türk vatandaşına tebligat yaptırmak istediğimiz zaman oranın adres kayıt sistemi sayesinde adresi şıp diye bulabilirken, ülkemizde daha önceleri isteyen sırra kadem basabiliyordu.

Merkezi ve şeffaf yeni adres sistemi sayesinde artık herkese kolay tebligat yolu açıldı. Yeni uygulamadan kural tanımazlığı, yasadışılığı yeğlemeyen herkes hoşnut olacaktır.

Bundan sonra adli tebligat önce ilgili belgede yer alan adrese çıkarılacak. Eğer o adreste tebligat yapılamazsa bu kere devreye nüfus idaresindeki “Adres Kayıt Sistemi” (AKS) girecektir.

Yeni düzenleme, sermaye şirketlerinde artık tebligatın elektronik ortamda yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. Ancak, teknik altyapı yetersizliği yüzünden bu uygulamı iki yıl ertelenmiş bulunuyor. Kişilere elektronik tebligat uygulaması ise bir yıl için ertelenmiş durumda..

Belki en önemlisi, bundan sonra nüfus idaresine adres değişikliğini 20 gün içinde yazılı olarak bildirmeyenlere idari para cezası verilecek olması.

Yeni uygulamada, muhatap, eğer Adres Kayıt Sistem’indeki adresinde yapılacak tebligatı almaktan kaçınacak, olursa postacı tebliğ evrakını muhtara bırakacak ve daire kapısına da 2 nolu haber kağıdını yapıştıracak.

Tebliğin imkansız olması durumunda, komşudan, “Nerededir ve ne zaman döner?“ gibi sorgulama yapılacak; dairenin kapısına 2 nolu haber kağıdı yapıştırıldıktan sonra da evrak muhtara bırakılıp, komşuya işlem hakkında bilgi verilecek.

Şu var ki tebligatın yapıldığı adres eğer Adres Kayıt Sistemi’ndeki adres ise, muhtarların, kendilerine bırakılacak evrakı, taşındı gibi gerekçelerle almaktan kaçınma yetkileri artık olmayacak. Muhtar, muhatabın yeni adresini biliyor olsa bile, gelen evrakı kabul etmek zorunda.

Yeniden çıkarılmış tebligatlarda ise nüfus kayıt sistemindeki adrese yapılacak tebligat geçerli sayılacak.

Tüzel kişilere gelince, onlara tebligatlar şirketin ticaret sicilindeki adresinde yapılacak, eğer bu adreste tebligat gerçekleştirilemezse, başka adres araştırılmasına gerek kalmadan, o adreste tebligat yapılmış sayılacaktır.

Adres Kayıt Sistemi’nde eğer tebliğe yarar adres yoksa, tebligat basın ilan yoluyla yapılacak , ve ayrıca bilgi elektronik havuza da atılacak.

Yurtdışında Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, ise bundan sonra doğrudan o yerdeki Türk konsolosluğuna gönderilecek; konsolosluk tarafından tebligatı teslim almak için muhataba çağrı mektubu çıkarılacaktır. Bu mektubu aldıktan sonra muhatap 30 gün içinde tebligat evrakını gelip teslim almazsa,artık kendisine tebligat yapılmış sayılacak.

Görülüyor ki yeni düzenleme de umursamayanların başı ağrıyacak. Mağdur olmamak için adresimizi değiştirdiğimizde artık yeni adresimizi en geç 20 gün içinde nüfus idaresine bildirmemiz şart. Bunu ihmal edenler idari para cezası alacaklar. Daha da kötüsü, önceki adrese yapılan tebligat geçerli sayılacağı için adres umursuzları ciddi hak kaybına uğrayabilecekler. Bu yüzden, itiraz, temyiz ya da delil sunma gibi süreleri kaçıracak olanlar, haklı iken haksız duruma düşebilecekler.

Unutmayalım, hepimizin gündelik hayatını bu kadar yakından ilgilendiren fakat pek sıradan görünen tebligat konusunda bilgisiz ve ilgisiz davranmak, ileride telafisi imkansız kayıplara yol açabilecektir.
Ad

Yazarın Diğer Yazıları

 1. Hz. Mevlâna’nın ​ 742. Vuslat Yıldönümü
 2. Niye iyimser olamıyoruz?
 3. Niçin zıtlaşmamız olağan da uzlaşmamız olağanüstü?
 4. Sağduyunun tam sırası!
 5. İnşallah sağduyu kazanır
 6. Sevgisiz mutlu yaşanamaz
 7. Niçin bu kadar hoşgörüsüzüz?
 8. Hayata dair
 9. Hukukun üstünlüğü
 10. Sitelerin işletme kooperatiflerinden kurtuluş formülü
 11. Yazarın Tüm Yazıları

Yorum Yaz